Høring - Høring på utkast til forskrift om midler til bygdeutviking

Forskrift om midler til bygdeutvikling. M-1/2005 Midler til bygdeutvikling 2005 - tildeling på fylkesnivå. Fastsatt 24. januar 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2004