Høring - høringsnotat om åpenhetsloven, pakkereiseloven og forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Barne- og familiedepartementet sender med dette et høringsnotat om åpenhetsloven, pakkereiseloven og forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2023

Vår ref.: 23/2332

Barne- og familiedepartementet sender med dette et høringsnotat om åpenhetsloven, pakkereiseloven og forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr på høring. I høringsnotatet drøftes anvendelsen av forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter pakkereiseloven og åpenhetsloven. Departementet foreslår ingen endringer i gjeldende rett, men ber om høringsinstansenes syn på problemstillingene.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til postmottak@bfd.dep.no.

Høringsfristen er 5. oktober 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Guro Nygaard Lysdahl på epost gly@bfd.dep.no

Med hilsen 

Helge Blyberg (e.f.)

fungerende avdelingsdirektør

 

Guro Nygaard Lysdahl

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Abelia Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Amnesty International Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

BAMA

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Bellona

Bergans

Bergen kommune

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens landsforening

Byggmesterforbundet

Caritas Norge

Changemaker

ClampOn

Coop Norge SA

Culina

Dagligvareleverandørenes forening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Revisorforening

Digitaliseringsdirektoratet

DNV GL

DOF Subsea AS

Domstoladministrasjonen

EL & IT Forbundet

Energi Norge

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Equinor

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Eurosko

Fairtrade Norge

Fellesrådet for Afrika

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansieringsselskapenes forening

Finanstilsynet

Footstep AS

Forbruker Europa

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forsvarsdepartementet

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Framtiden i våre hender

Frelsesarmeen

Friele

GIEK

Grieg Star

H & M

Handel og Kontor

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hope for Justice Norge AS

Hovedorganisasjonen Virke

IKEA

IKT-Norge

IndustriAll

Initiativ for etisk handel

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kirkens Nødhjelp

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kristiansand kommune

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Maler- og Byggtapetmestrenes Landsforbund

Mattilsynet

Mester Grønn

Miljødirektoratet

Miljømerking

Miljøorganisasjonen Zero

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NHO Transport

NIM

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Byggmesterforbund

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges Juristforbund

Norges Kemner- og kommunekassererforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges kristne råd

Norges naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

NorgesGruppen ASA

Norsif (norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer)

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Norsk Forening for Bygge- og entrepriserett

Norsk Gjenvinning

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk journalistlag

Norsk kommunikasjonsmyndighet

Norsk olje og gass

Norsk Reiselivsforum

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Tjenestemannslag

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Maritime leverandører

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian-African Business Association

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Odfjell

Olje- og energidepartementet

Orkla

Oslo kommune

Raftostiftelsen

RE: ACT

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Regnskogfondet

Reisegarantifondet

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Rørentreprenørene Norge

Samferdselsdepartementet

SAS Norge

Sivilombudsmannen

Skeidar

SMB Norge

Spire

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Statkraft

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Stavanger kommune

Telenor Norge AS

Transparency international Norge

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trondheim kommune

Trøndelag fylkeskommune

UD/Norges kontaktpunkt for næringsliv

UiT Norges arktiske universitet

UN Global Compact Norge

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Utenriksdepartementet

Utviklingsfondet

Varner

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Widerøes Flyveselskap AS

WWF Verdens naturfond

Yara Norge AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund