Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.10.2003