Høring — Lovgivning som tilrettelegger for verdiskaping og innovasjon i små bedrifter: Rapportene "Konkurs og en ny start — holdninger til konkurser og konsekvenser av konkurs" og "Rettsregler, SMB og innovasjon"

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Lovgivning som tilrettelegger for verdiskaping og innovasjon i små bedrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004

  • Høringsfrist: 01.11.04