Høring - Merking av navn på Tjøtta sovjetiske krigskirkegård

Departementet har sendt på høring et forslag til merking av graver på Tjøtta sovjetiske krigskirkegård, med høringsfrist 1. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012