Høring - Moderniseringsprosjektet - lokalt handlingsrom i organisering av grunnopplæringen - utkast til endringer i forskriften til opplæringsloven

Inntak til videregående opplæring, formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedrifter og særskilte regler om fagopplæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 09.05.03