Høring - NOU 2003: 27 Lovtiltak mot datakriminalitet

Frist: 03.05.2004

Datakrimutvalet si delutreiing "Lovtiltak mot datakriminalitet sendas no på høyring. Utvalet gjer framlegg om naudsynte lovendringar for at Noreg skal kunne gjennomføre Europarådet sin konvensjon om IKT-kriminalitet.(05.02)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 03.05.2004