Høring - NOU 2004:20 Ny utlendingslov

Høringsfrist for enkelte tiltak 1. april 2005 og for utredningen og lovutkastet for øvrig 1. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.04.2005

for enkelte tiltak som kan være aktuelle å prioritere for gjennomføring i gjeldende regelverk.

  • Høringsfrist: 01.07.2005

i forhold til utredningen og lovutkastet for øvrig.