Høring - NOU 2005: 6 Samspill og tillit - Om staten og lokaldemokratiet

Lokaldemokratikommisjonens første utredning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

 

NOU 2005:6