Høring — NOU 2005:14 På rett kjøl — Ny skipssikkerhetslovgivning

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2005

  • Høringsfrist: 21.11.2005