Høring NOU 2023:14 - Forsvarskommisjonen av 2021 - Forsvar for fred og frihet

Forsvarskommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021. Kommisjonen skulle vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2023

Viser 1-100 av 104 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2