Høring - Ny bestemmelse forbrukerkjøpsloven

Frist 01.11.2004

Justisdepartementet sender på høring forslag til ny bestemmelse om garantier i forbrukerkjøps-loven. Forholdet mellom regler om absolutte reklamasjonsfrister i enkelte kontraktslover og foreldelseslovens regler blir bl.a. tatt opp. (29.07)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004

  • Høringsfrist: 01.11.2004