Høring — ny del II til Læreplanverket for Kunnskapsløftet — invitasjon til høring av utkast til Prinsipper for opplæringen

Høringsfrist: 29.04.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2006

  • Høringsfrist: 29.04.06

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat – Prinsipper for opplæringen (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Dokumentene (høringsbrev, høringsnotat og liste over høringsinstanser) vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor. Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------------- 

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Prinsipper for opplæringen, som inngår som en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet, ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen kan lastes ned ved å klikke her.