Høring — Nytt kapitaldekningsregelverk - utkast til forskrifter

Høringsfrist: 14. august 2006

Resultat: Forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2006

Høring – Nytt kapitaldekningsregelverk – utkast til forskrifter


 • Høringsfrist: 14. august 2006
 • Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format
 •  

  Resultat: Forskrift 14.12.2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)

  Brev fra Kredittilsynet av 28.04.2006 med følgende vedlegg:
  Høringsnotat
  Forslag til forskrift – Forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond
  Forslag til forskrift – Forskrift om endring av forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv.

  Rettebrev fra Kredittilsynet av 31.05.2006

  Brev fra Kredittilsynet av 05.05.2006 med vedlegg:
  Tabell – Nasjonale valg og andre valg ved gjennomføring av nye kapitaldekningsregler

  Akademikerne
  Aksjonærforeningen i Norge
  AktuarKonsulenters Forum
  Alle departementene
  Banklovkommisjonen
  Datatilsynet
  De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
  Den Norske Aktuarforening
  Den norske Revisorforening
  Energibedriftenes Landsforening
  Finansforbundet
  Finansieringsselskapenes forening
  Finansnæringens Hovedorganisasjon
  Forbrukerombudet
  Forbrukerrådet
  Genworth financial
  Handelshøyskolen BI
  International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
  Konkurransetilsynet
  Kredittilsynet
  KS
  Landsorganisasjonen i Norge
  Nord Pool ASA
  Nordic Association of Energy Traders (NAET)
  Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
  Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
  Norges Bank
  Norges Fondsmeglerforbund
  Norges Handelshøyskole
  Norsk Investorforum
  Norsk Tillitsmann ASA
  Norsk Venture
  Norske Finansanalytikeres Forening
  Norske Forsikringsmegleres Forening
  Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
  Norske Pensjonskassers Forening
  NOS Clearing ASA
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  Oslo Børs
  Regjeringsadvokaten
  Revisjonssjefkretsen
  Siviløkonomene
  Sjøassurandørenes Centralforening
  Skattedirektoratet
  Sparebankforeningen i Norge
  Statistisk sentralbyrå
  Verdipapirfondenes Forening
  Verdipapirsentralen