Høring — Nytt kapitaldekningsregelverk - utkast til forskrifter

Høringsfrist: 14. august 2006

Resultat: Forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2006

Høring – Nytt kapitaldekningsregelverk – utkast til forskrifter


  • Høringsfrist: 14. august 2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format
  •  

    Resultat: Forskrift 14.12.2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)