Høring - Nytt rundskriv om dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2006