Høring - endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i åndsverkloven mv. på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2024

Søket ditt gav 80 treff.