Høring om forskrift om beredskapslovens anvendelse for Svalbard

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.05.2023

Vår ref.: 23/1669

Høring om forskrift om beredskapslovens anvendelse for Svalbard

Regjeringen foreslår å gjøre beredskapsloven gjeldende for Svalbard. Utkast til forskrift følger i vedlagte høringsnotat.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 22. mai 2023. 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Øystein Mortensen
ekspedisjonssjef

Jon Gudbrand Fliflet
seniorrådgiver

Departementene

Generaladvokaten
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord
Politidirektoratet
Sysselmesteren på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge
Meteorologisk institutt, værvarslinga i Nord-Norge
Svalbard lufthavn, Longyear

Universitetssenteret på Svalbard

CHC Helikopter Service AS
Coop Svalbard SA
Kings Bay AS
Leonhard Nilsen og Sønner AS
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Telenor Svalbard AS