Høring - Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden på høring. Departementet ber om merknader til høringsnotatet innen 7. juni 2019. Bakgrunnen for at departementet avviker fra vanlig høringsfrist på tolv uker, er at lovforslaget i all hovedsak allerede har vært på høring. Vi viser til høringen av NOU 2013: 6 God handelsskikk i dagligvarekjeden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2019

Vår ref.: 19/2356

Høringsbrev

 • Departementene
 • Statsministerens kontor
 • Domstolsadministrasjonen
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • KS
 • Konkurransetilsynet
 • Mattilsynet
 • Landbruksdirektoratet
 • Fiskeridirektoratet
 • Tolldirektoratet
 • Sjømat Norge
 • Innovasjon Norge
 • Forbrukertilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget
 • Regelrådet
 • Patentstyret
 • Regjeringsadvokaten
 • SIVA
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Agder
 • Handelshøyskolen BI
 • Norges Handelshøyskole
 • NILF
 • Nofima
 • NHO
 • Virke
 • NHO Mat og Drikke
 • Dagligvareleverandørenes Forening
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Grøntprodusentenes samarbeidsråd
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Grøntprodusentenes samarbeidsråd
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norges Råfisklag
 • Norges Sildesalgslag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk- Bonde og småbrukarlag
 • KSL matmerk
 • Drivkraft Norge
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Opplysningskontoret for egg og kjøtt
 • Opplysningskontoret for meieriprodukter
 • Stiftelsen Miljømerking i Norge
 • Debio
 • LO
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Akademikerne
 • Norges Fiskarlag
 • Handel og kontor
 • Norges Juristforbund
 • Fairtrade Max Havelaar Norge
 • Initiativ for etisk handel
 • Nores Bygdekvinnelag
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Den norske Advokatforening
 • Reitangruppen
 • COOP
 • Norgesgruppen
 • Bunnpris
 • Kolonial.no
 • Scandza
 • Orkla
 • Spesialgrossisten
 • Hanen
 • Økologisk Norge
 • Bondens marked
 • Advokatfirmaet SANDS
 • Advokatfirma Arntzen de Besche
 • Advokatfirmaet BA-HR
 • Advokatfirmaet Schjødt
 • Advokatfirmaet Thommessen
 • Advokatfirmaet Wiersholm
 • Advokatfirmaet Wikborg Rein