Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for vurdering av merverdiavgiftsregelverket ved innførsel av varer

Høringsfrist: 12. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 12. april 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 12. januar 2007


Rapport av 22. desember 2006 fra arbeidsgruppen for vurdering av merverdiavgiftsregelverket ved innførsel av varer


Rapporten kan du lese her i pdf-format.

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Postboks 5488 Majorstua

0305 OSLO

Bilimportørenes Landsforening

Postboks 71 Økern

0508 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087 Majorstuen

0306 Oslo

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Bokhandlerforening

Ø. Vollgate 15

0158 OSLO

Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening

Postboks 7087 Majorstua

0306 OSLO

Den norske Dataforening

Postboks 8874 Youngstorget

0028 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)

Postboks 5485 Majorstua

0305 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1265 Vika

0111 OSLO

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Postboks 130

6399 VESTNES

IT – Industriens Forening

Postboks 7072 Homansbyen

0306 OSLO

Kjøttbransjens Landsforbund

Postboks 6279 Etterstad

0603 OSLO

Kjøttindustriens Fellesforening

Postboks 5469, Majorstua

0305 OSLO

KS (Kommunenes Sentralforbund)

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kosmetikkleverandørenes Forening

Postboks 6780 St. Olavs plass

0130 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Postboks 5489 Majorstuen

0305 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bilbransjeforbund

Drammensveien 97

0273 OSLO

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 4658 Sofienberg

0506 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norges Skogeierforbund

Stortingsgaten 30

0161 OSLO

Norsk tollerforbund

Schweigaardsgate 15 A

0191 OSLO

Norske Maritime Leverandører

Postboks 145

1371 ASKER

NTL-Skatt

Folkets Hus Rom 504
Youngsgt. 11

0181Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 8065

4068 STAVANGER

Prosessindustriens landsforening

Postboks 5487 Majorstua

0305 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skatterevisorenes Forening
v/ Marit Ringestad
Sogn og Fjordane fylkeskattekontor

Njøsavegen 2

6863 LEIKANGER

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening

Postboks 5477 Majorstua

0305 OSLO

A/L Transportsentralen

Postboks 7, Alnabru

0614 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Til toppen