Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for vurdering av merverdiavgiftsregelverket ved innførsel av varer

Høringsfrist: 12. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 12. april 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 12. januar 2007