Høring - rapport fra en arbeidsgruppe om sammenhengen mellom bruk av visse dopingmidler og vold

Høringsfrist: 01.05.2004

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Justis-departementet sett nærmere på om det er sammenheng mellom bruk av visse dopingmidler og vold. Rapporten fra arbeidsgruppen sendes nå på høring.(16.02)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.05.2004