Høring - Rapport om fusjoner i agro- og næringsmiddelindustrien

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Høringssvarene meddelt sekretæriatet i Nordisk Ministerråd 3. mars 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2004

Høringssvarene meddelt sekretæriatet i Nordisk Ministerråd 3. mars 2005

Høringsfrist: 18. november 2004