Høring - Revidert forslag til nytt forbrukerkredittdirektiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist: 12.12.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2005

  • Høringsfrist: 12.12.2005