Høring - Revisjon av TV-direktivet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2006

Abelia

A-pressen ASA

Barne- og likestillingsdepartementet

Familie & Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administasjonsdepartementet

GRAMO

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

IKT-Norge

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for medievitenskap

Justis- og politidepartementet

Kanal24 Norge AS

Konkurransetilsynet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting AS

Norsk Tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)

ANFO - Annonsørforeningen

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

NORWACO

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nærings- og handelsdepartementet

Orkla Media AS

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio 1 Norge

Radio 2 Digital AS

Radio Energy, NRJ Norge AS

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Utenriksdepartementet

Teleforum

Telenor Broadcast AS

TONO

TVNorge AS

TV 2 AS