Høring - forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet endringer i forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.04.2018

Til toppen