Høring - forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet endringer i forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2018

Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Klima- og miljødepartementet
Kystvakten
Norges Fiskarlag
Pelagisk Forening
Sjømat Norge