Høring - Tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven. Departementet foreslår å innføre rett for innleide billettkontrollører (normalt vektere) til å fysisk holde tilbake passasjerer uten gyldig billett på kollektivtransport. Ansatte i kollektivtransportselskap har denne retten i dag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.10.2022

Vår ref.: 22/1717

Høring – tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører, jf. vedlagte høringsnotat.

Høringen gjelder forslag om å innføre rett for innleide billettkontrollører (normalt vektere) til å fysisk holde tilbake passasjerer uten gyldig billett på kollektivtransport, på nærmere bestemte vilkår. Ansatte ved kollektivtransportselskapene har slik rett i dag. Forslaget innebærer endring i jernbaneloven og yrkestransportloven.

Samferdselsdepartementet ber om eventuelle høringsinnspill innen 21. oktober.

Med hilsen

Espen Rindedal (e.f.)

fagdirektør

Bendik Hulbak Hesthag

førstekonsulent

Høringsbrevet (pdf)

Agder fylkeskommune

Agder kollektivtrafikk v/dir. Siv Elisabeth Wiken

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

AtB AS

Bane NOR SF

Barne- og familiedepartementet

Barneombudet

Boreal Bane AS

Brakar

Den Norske Advokatforening

Entur AS

Fagforbundet

Farte

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Flytoget AS

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Go-Ahead Nordic

Helse- og omsorgsdepartementet

Innlandet fylkeskommune

Innlandstrafikk

Jernbanedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Keolis Norge

Kollektivtrafikkforeningen

Kolumbus v/dir. Edith Kristin Nøkling

Kommunal- og distriktsdepartementet

KS

Kunnskapsdepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Reiselivsforum

Nærings- og fiskeridepartementet

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Ruter AS

SJ Norge AS

Skyss v/Ingrid Dreyer

Snelandia

Sporveien

Statens jernbanetilsyn

Transportklagenemnda

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold kollektivtrafikk v/Trond Myhre

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vy Buss

Vy Tog

Vygruppen AS

Yrkestrafikkforbundet

Østfold kollektivtrafikk