Høring - UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs — nytt tekstforslag

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist: 18.11.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.11.2005

.