Høring — utkast til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist: 15. september 2006

De kollektive og individuelle bruks- og eierrettigheter i Finnmark skal kartlegges og anerkjennes. Det opprettes en kommisjon for å kartlegge rettighetene og en særdomstol som skal avgjøre eventuell tvister.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. september 2006