Høring — Utkast til forskrift om forbud mot utførsel og innførsel av kulturgjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlige utførte kulturgjenstander

Kultur- og kirkedepartementet har sendt utkast til forskrift om forbud mot innførsel og utførsel av kulturgjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2006