Høring - utkast til forskrift om kommunens vaksinasjonstilbud i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 1. juli 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2006

  • Høringsfrist: 01.07.06