Høring - utkast til forskrift om utdanningsstøtte gjennom Lånekassen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.02.04