Høring vedrørende endring av verdipapirhandelloven § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i verdipapirhandelloven § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2017