Hørings - Utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 18.06.03