Høring om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2015