Høringsnotat 16.08.1999

Høringsnotat om endring i forskrift til ny skattelov vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.1999