Høringsnotat 5 Merverdiavgiftsreformen

Utkast til ny forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001