Høringsutkast til rammeplan for pedagogisk arbeid på småskoletrinnet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.03.04