Høyring - løyve til deltidsarbeid for russiske grensependlarar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.04.2009