Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring av utkast til forskrift om fråhaldsplikt for personell som utfører oppgåver som gjeld tryggleiken ved jernbane, medrekna sporveg, tunnelbane og forstadsbane mv. (fråhaldspliktforskrifta)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.10.2006

  • Høyringsfrist: 02.10.06

Samferdselsdepartementet hadde innen høringsfristens utløp ikke mottatt merknader fra noen av høringsinstansene.