Høyring av utkast til forskrift om fråhaldsplikt for personell som utfører oppgåver som gjeld tryggleiken ved jernbane, medrekna sporveg, tunnelbane og forstadsbane mv. (fråhaldspliktforskrifta)

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 02.10.2006