Høyring - dommaravhør av barn

Frist: 15.02.2004

Forslaga fra gruppa som har evaluert ordninga med dommeravhør og observasjon av barn sendes nå ut på høyring. (16.11)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: