Høyring — forslag til endring av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. § 4 om innløysing av tomt til fritidshus når tomta høyrer til ein landbrukseigedom

Frist: 15.12.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høyringsfrist: 15.12.2004