Høyring — Forslag til ny forskrift om økonomi for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar ( økonomiforskrift til friskolelova)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 23.03.05