Høyring — Forslag til ny forskrift om økonomi for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar ( økonomiforskrift til friskolelova)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405932

22.12.04

Høyring – Forslag til ny forskrift om økonomi for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar ( økonomiforskrift til friskolelova)

Lenke til pdf-versjon av høringsbrevet.

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Den norske Revisorforening
Finansdepartementet
Friskolane
Friskoleorganisasjonane
Fylkesmennene
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Moderniseringsdepartementet
Statistisk Sentralbyrå (SSB)