Høyring om eigendeler - fri rettshjelp

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Frist: 17.11.2004

Justisdepartementet sender med dette på høyring forslag om gjeninnføring av eigendel i lov om fri rettshjelp. (06.10)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høyringsfrist: 17.11.2004