Næringsliv og menneskerettigheter

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har på kort tid blitt en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med å styrke innsatsen for menneskerettighetene lanserer regjeringen en nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Forsideillustrasjon til handlingsplan Næringsliv og menneskerettigheter
Illustrasjon til handlingsplanen. Foto: Kord AS

Næringsliv og menneskerettigheter - Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper (pdf)