FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ble vedtatt av FN 16. desember 1966. Den trådte i kraft for Norges del 23. mars 1976.

 

UDs traktatdatabase


ICCPR

PROT I

PROT II

Konvensjonstekst

ICCPR

PROT I

PROT II

Ratifiseringer

ICCPR

PROT I

PROT II

Reservasjoner

ICCPR

PROT I

PROT II

General Comments


Norges sjette rapport 2009 (pdf)

 

Norges femte rapport (2004)

 

Komiteens anbefalinger

Neste rapportering:
oktober 2009

Tidligere rapporteringer

Fjerde rapport

Tredje rapport

Andre rapport

Første rapport

Individklagesaker

Klagesaker mot Norge (Bayefskys sider)

Klagesaker mot alle land (Høykommissærens sider)

Mer informasjon om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er tilgjengelig på Høykommissærens nettsider om FNs menneskerettighetskomité. Komiteen er konvensjonens overvåkningsorgan.

Det norske nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.

 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.