FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ble vedtatt av FN 16. desember 1966. Den trådte i kraft for Norges del 23. mars 1976.

Norges sjuende rapport 2017 (pdf)

Tidligere rapporteringer

Norges sjette rapport 2009 (pdf) 

Se også Menneskerettig-hetsrådets sider om Norge

 

 

 

 

Individklagesaker

Klagesaker mot Norge (Bayefskys sider)

 

Mer informasjon om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er tilgjengelig på høykommissærens nettsider om FNs menneskerettighetskomité. Komiteen er konvensjonens overvåkingsorgan.

Det norske nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.

FN-sambandets nettsider om Menneskerettighetsrådet