FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bygger på Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og skal sikre grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

Norge rapporterer regelmessig til FNs menneskerettskomité om hvordan statens forpliktelser etter konvensjonen blir gjennomført.

Norges siste rapport ble levert i 2017. Komiteens merknader til denne rapporten kom i 2018.

Tidligere rapporter

Individklagesaker

Oversikt over klagesaker mot Norge (Bayefsky.com)

Mer informasjon om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Det norske nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.