IKT i Forsvaret

Forsvarsdepartementet presenterer her "Konsept for styring av elektronisk informasjon i Forsvaret", "Policy for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret" og "Beskrivelse av programområdet Informasjonsinfrastruktur".

Konsept for styring av elektronisk informasjon i Forsvaret skal bidra til at Forsvaret tar raskere og riktigere beslutninger. Dette skal gjøres gjennom :

  1. økt deling av informasjon og kunnskap,
  2. bedre samarbeid,
  3. bedre og enklere koordinering og synkronisering,
  4. og distribuert og virtuell organisering.

Policy for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi Forsvaret har som hensikt å skape grunnlag for en felles virksomhetskultur i Forsvaret for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Den synliggjør et felles målbilde og gir sentrale føringer. En referansemodell for informasjonsinfrastrukturen basert på modelleringsarbeid i Forsvaret skal anvendes. Således har policyen både en forklarende og en styrende funksjon. - Dette dokumentet finnes også i engelsk utgave: Policy for military adaption and use of information and communication technology in the Norwegian Armed Forces.
 
Beskrivelse av programområde informasjonsinfrastruktur synliggjør sentrale veivalg, angir planlagte hovedsatsninger og gir en utfyllende beskrivelse av materiellplanen for programområdet Informasjonsinfrastruktur i planperioden 2006 – 2009+. Satsningsområdene planlegges fulgt opp av forprosjekter med påfølgende gjennomføring i tråd med økonomiske rammer og i henhold til policy for militær tilpasning og anvendelse av IKT (IKT-policy).