IKT-trender og politikkutfordringer

Rapporten identifiserer og drøfter konkrete politikkutfordringer som vil oppstå i kjølvannet av sentrale IKT-trender de nærmeste årene. Den er utarbeidet av Econ Pöyry og Nexia.

Rapporten identifiserer og drøfter konkrete politikkutfordringer som vil oppstå i kjølvannet av sentrale IKT-trender de nærmeste årene. Rapporten er ment å bidra til økt innsikt i hvordan ulike sider ved IKT-utviklingen og bruk av IKT vil påvirke viktige politikkområder og hvordan IKT-politikken kan understøtte overordnede mål for samfunns- og næringsutviklingen i Norge i årene fremover. Rapporten tar utgangspunkt i følgende fem hovedområder:

  1. eAdministrasjon
  2. eDemokrati
  3. IKT-basert innovasjon
  4. IKT i et miljøperspektiv
  5. Økt behov for IKT-infrastruktur og -kompetanse

Rapporten er utarbeidet av Econ Pöyry og Nexia på oppdrag for Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. 

Last ned rapporten: