IKTs bidrag til økt verdiskaping i norsk næringsliv og det offentliges rolle som fasilitator for vekst frem mot 2020

Rapporten belyser sammenhengen mellom informasjons- og kommunikasjonsteknologi på den ene siden, og produktivitet og verdiskaping på den andre siden, med fokus på næringslivet.

Rapporten ser på de økonomiske effektene av IKTs fremvekst langs fire dimensjoner; IKT-bruk, IKT-infrastruktur, IKT-næringen og offentlig IKT-politikk og IKT-forvaltning.

Rapport er skrevet av Menon Business Economics på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.