Innhenting av lokal statistikk på Svalbard

Frist: 01.02.2006

Justisdepartementet har sendt på høring en forskrift om plikt til å gi opplysninger til statistikk- og analyseformål på Svalbard. Forskriften vil dekke en del av det behovet som særlig Longyearbyen lokalstyre har for lokal statistikk. (30.11)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006

  • Høringsfrist: 01.02.2006