Innspill fra institusjoner og organisasjoner til ekspertgruppen for akkreditering av universiteter og høyskoler

I september ba ekspertgruppen for akkreditering av universiteter og høyskoler om innspill til hva som bør være politikkens rolle i etablering av universiteter og hva som kan være egnede kriterier. Det her kommet inn sju innspill.

Les innspillene som har kommet inn til ekspertgruppen: