Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester

BDO AS har levert innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. Innspillet skal vurderes av Kommunal- og regionaldepartementet.

BDO AS har levert innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. Innspillet skal vurderes av Kommunal- og regionaldepartementet.

  • Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. BDO AS (pdf).